Novice

Srečanje vodij skupin

Srečanje vodij skupin

Vsaka skupina je izbrala vodjo in namestnika skupine, na prvem skupnem sestanku pa smo razdelali tudi terminski plan izdelave. Sestanki vodij in namestnikov bodo potekali vsakih 14 dni z namenom, da se med skupinami izmenjajo informacije, kaj posamezna skupina počne, kje so se pojavile nove težave ter kateri problemi so rešeni.