Tudi kakšni stereotipi, denimo o programerjih, so se podrli.

Tudi kakšni stereotipi, denimo o programerjih, so se podrli.

"Prvič smo se spoznali s študenti drugih fakultet in je bilo zanimivo spoznavati, kaj delajo na drugih fakultetah. Tudi kakšni stereotipi, denimo o programerjih, so se podrli. V projektu je izjemno, da lahko predstaviš svojo idejo, nekdo iz drugega področja pove drugo, nato pa skupaj izberemo najboljšo. Odpirajo se novi svetovi,''

- Eva Bezek