Študentske ekipe

Študentske ekipe

Glede na obseg dela na projektu, smo se študenti razdelili v osem skupin:

  • dizajn trupa,
  • aktuatorji,
  • senzorika,
  • navigator,
  • komunikacija,
  • energija,
  • načrtovanje plovbe,
  • PR.