Navigator

Navigator

Skupino Navigator večinoma sestavljajo študentje s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Za sodelovanje smo se odločili, ker želimo naše znanje uporabiti v malo bolj zahtevnem izzivu. V skupini razvijamo navigator, t.j. algoritem, ki bo usmerjal jadrnico proti cilju. Pri razvoju algoritma nam pomagajo profesorji na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter jadralci, ki nam pomagajo razumeti, kako krmiliti jadrnico ob različnih situacijah.

Ker na jadrnici ne bo človeka in ker pravila določajo, da ne smemo ročno usmerjati jadrnice, bo moral navigator v vseh okoliščinah sam odločati in izbrati pot. Tako bo navigator na podlagi optimalne poti, ki jo načrtuje ekipa Načrtovanje plovbe, usmerjal jadrnico s pomočjo aktuatorjev, ki jih bo izbrala skupina Aktuatorji. Pomagal si bo tudi s podatki, ki jih bomo preko satelita poslali na jadrnico.

Ker bo na jadrnici na razpolago omejena količina energije, bo potrebno paziti na porabo energije. Zato sodelujemo z ekipo Energija, s katero razvijamo algoritem, s pomočjo katerega bo navigator zmožen sam ustrezno ukrepati, ko bo količina energije v baterijah nizka.

Napisali smo simulator, s katerim lahko testiramo delovanje navigatorja ob danih podatkih, ki odražajo neko situacijo. Ko bo jadrnica narejena, bomo na jezerih, rekah in v Jadranskem morju naredili čim več testiranj ob čim več različnih situacijah. Tako bomo lahko čim bolj dodelali navigator, da bo kos situacijam na Atlantiku.